Ý NGHĨA CỦA CHỮ ''ANH EM'' TRONG KINH THÁNH

Ý NGHĨA CỦA CHỮ ''ANH EM'' TRONG KINH THÁNH
(Chứng minh Trinh Nữ Maria chỉ có một mình Chúa Giêsu.)
 
Vài hàng dẫn nhập
''Của Xêda thì trả về cho Xêda. CỦA Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa.'' (Marcô 12,17) Cung Lòng Mẹ Maria là CỦA Một Mình Thiên Chúa Cứu Chuộc là Giêsu. Cho nên, trong bài này, trước khi chứng minh rằng GIACÔBÊ, GIUSE, GIUĐA, SIMON không phải là EM cùng MẸ với Chúa Giêsu, tôi chỉ nêu lên một số nghĩa của chữ ANH EM (1) được dùng trong Kinh Thánh. Vì việc chứng minh như vừa nêu phải rõ ràng và để khỏi ''nhầm trước, quên sau'' như tôi, thiết tưởng cần ghi lớn, tô màu và gạch dưới nhiều chữ để người đọc dễ nhận ra và đối chiếu các chữ quan trong ấy.
I. Ý Nghĩa của Chữ ANH EM
Chữ ANH EM trong Kinh Thánh tiếng Việt có cùng nghĩa với chữ Hy-lạp: ἀδελφὸσ (adelphos), chữ La-tinh, Pháp, Anh, Đức là ''frater, frère, brother, Bruder'' như sau: ''anh em cùng cha-mẹ; anh em khác cha hay mẹ; anh em trong dòng tộc; người đồng hương hay đồng bào; bạn đồng hành; người cùng lý tưởng; người đồng nghiệp hay đồng sứ mạng; anh em trong Chúa Kitô; tông đồ nói chung; anh em cùng một Cha trên Trời; mọi người kể cả địch thù'' như Lời Chúa dạy: ''Song hãy thương yêu ĐỊCH THÙ và hãy làm ơn, hãy cho vay mượn, mà chẳng trông báo đền. Như vậy, phần thưởng dành cho các con sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái của Ðấng Tối Cao vì Ngài nhân hậu với người vô ơn và phường độc ác." (Luca 6,35) Tại sao con thấy cái rác trong mắt của ANH EM con, mà cái xà trong mắt của mình thì lại không để ý tới? (Math. 7,3)
II. Một số dẫn chứng về ý nghĩa của chữ ANH EM trong Kinh Thánh
A. Trong Cựu Ước
1. Sáng Thế Ký 13,8''Thế là Abram nói với Lót: Đừng có chuyện tranh chấp giữa BÁC và CHÁU, giữa mục đồng của BÁC và mục đồng của CHÁU. Vì mình là ANH EM!'' (for we are BROTHERS.)
2. Sáng Thế Ký 29,15''Laban nói với Giacóp: Chẳng lẽ CHÁU phục vụ cho BÁC không tính công vì cháu là ANH EM của BÁC?" (because you are my BROTHER?)
3. Sách I Ký Sự, 23,21-22''Êlêada chết, không có con trai, chỉ con gái nên con trai ông Kít, là ANH EM (họ) của các cô, đã cưới họ làm vợ.'' (and the sons of Kis, their BRETHREN, took them.)
B. Trong Tân Ước
1. Theo Thánh Mathêô 13,55-56:
''Ấy chẳng phải là CON CỦA ÔNG THỢ MỘC hay sao? Mẹ ông chẳng phải có tên là Maria và ANH EM là Giacôbê, GIUSE, Simôn (2) và Giuđa hay sao? Tất cả CHỊ EM ông chẳng ở giữa chúng ta hay sao?'' (Nonne hic est fabri filius? Nonne mater eius dicitur Maria, et FRATRES eius Iacobus et IOSEPH et Simon et Iudas? Et SONORES eius nonne omnes apud nos sunt?)
2. Theo Thánh Marcô 6,3:
''Ấy không phải là thợ mộc, CON TRAI bà Maria  ANH EM của Giacôbê, GIÔSÊ, Giuđa và Simôn đó sao? Và các CHỊ EM ông lại không ở giữa ta đây hay sao?" (Nonne iste est faber, filius Mariae et FRATER Iacobi et IOSETIS et Iudae et Simonis? Et nonne SONORES eius hic nobiscum sunt?) Liên từ  không dính líu đến chữ MARIA, mà nối chữ ANH EM với chữ CON TRAI. Cả hai chữ này là ''đồng vị: apposition'' cho chữ THỢ MỘC. (Phần số 4 của B có nhiều chi tiết khác!)
3. Nhận xét thêm về 1 và 2 vừa nêu
a. Trong bản Hy-lạp, danh xưng GIUSE (theo Thánh Mathêô) và GIÔSÊ (theo Thánh Marcô) cũng viết khác nhau. Cho nên, tôi chẳng biết đó là một người có hai tên hay là hai người!
b. Cả hai Thánh Nhân đều nói đến CHỊ EM của Chúa Giêsu! Như vậy, nếu cho rằng Chúa Giêsu có thêm BỐN người EM TRAI thì ''người không tin Bà Maria đồng trinh trọn đời'' đã quên tính luôn cả một ĐÀN EM GÁI!!!???
c. Trong Mathêô và trong Marcô vừa nêu là những câu NGHI VẤN, chứ KHÔNG PHẢI câu KHẲNG ĐỊNH (affirmative)!!! Thiên hạ cũng lầm tưởngChúa Giêsu là CON CỦA ÔNG THỢ MỘC! Cho nên, dựa vào câu NGHI VẤN để khẳng định Chúa có EM CÙNG MẸ là sai hoàn toàn!
4. GIACÔBÊ và GIUSE là ANH EM, con dì của Chúa; còn GIUĐA là con người khác:
a. TRINH NỮ luôn được nêu lên ĐẦU TIÊN và luôn được XÁC ĐỊNH là MẸ của CHÚA GIÊSU. Trong khi đó, ở Tin Mừng sau đây, không phải như vậy. Cho nên, Maria mẹ của Giacôbê và của Giuse (Giôsê?) KHÔNG phải là Mẹ của Chúa Giêsu!!! Các dữ kiện sau đây chứng minh điều ấy:
b. Tin Mừng theo Thánh Mathêô 27, 55-56 ghi như sau: ''Ở đó, có nhiều phụ nữ ĐỨNG XA MÀ NHÌN, họ đã theo Chúa Giêsu từ GALILÊ để giúp Ngài, trong nhóm có Maria người Magđala, VÀ MARIA MẸ của GIACÔBÊ VÀ GIUSE, và MẸ các người CON của ZÊBÊĐÊ.''
c. Còn theo Thánh Marcô 15, 40 thì: ''Có những phụ nữ ĐỨNG XA MÀNHÌN, trong nhóm có Maria người Magđala, VÀ MARIA MẸ của GIACÔBÊ thứ, của GIÔSÊ, cùng SALÔMÊ. Khi Ngài còn ở GALILÊ, các bà đã đi theo Ngài và giúp Ngài; và còn nhiều bà khác đã cùng đi với Ngài lên Giêrusalem.'' (Xin lưu ý: ĐỨNG XA khác với ĐỨNG BÊN CẠNH để nhìn và nghe CHÚA TRỐI!)
d. Như vậy, Giacôbê và Giuse (Giôsê?) KHÔNG PHẢI LÀ con của MẸ CHÚA GIÊSU, mà của VỢ ÔNG CLOPAS bởi vì các lý do sau đây:
e. TRINH NỮ là CHỊ EM của MARIA vốn là VỢ của CLOPAS như trong Tin Mừng theo Thánh Gioan 19,26-27, Mẹ của Chúa cũng được nêu lên TRƯỚC các bà khác: ''Ðứng bên Thập Giá Chúa Giêsu, có MẸ Ngài, và người CHỊ EM của Mẹ Ngài LÀ MARIA, VỢ của CLOPAS, (and his mother's sister, Mary the wife of Clopasvà Maria người Magđala. Vậy Chúa Giêsu thấy MẸ Ngài và môn đồ mà Ngài yêu mến đứng BÊN CẠNH thì Ngài nói với Mẹ: "Thưa Bà, này là con Bà!" Rồi Ngài nói với môn đồ ấy: "Này là MẸ của CON!" Và, TỪ GIỜ ĐÓ, môn đồ RƯỚC MẸ VỀ NHÀ MÌNH.''
g. TRINH NỮ không được đề cập tới trong việc MAI TÁNG Chúa vì, sau khi nghe Lời Chúa trối, chắc chắn Thánh Gioan đã canh chừng Mẹ, không cho Mẹ chứng kiến thêm cảnh đau lòng.
h. Tin Mừng theo Thánh Marcô 15,47 cho biết THÊM rằng GIÔSÊ (Giuse?) là con của AI như sau: ''Còn Maria người Magđala và MARIA MẸ của GIÔSÊ(Giuse?) thì đã nhìn kỹ chỗ an táng Ngài.''
i. Tông Đồ Công Vụ 1,13 cho chúng ta biết được rằng GIUĐA là CON của Giacôbê như sau: ''Vào thành, họ lên lầu trên, chỗ họ lưu ngụ: Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philip, Tôma, Barthôlômêô, Mathêô, Giacôbê (con) của Alphê, và Simôn Nhiệt Thành, cũng như GIUĐA là con của Giacôbê.''
k. Tiếp theo T.Đ Công Vụ 1,13 là các câu 14 và 15 ghi thế này''Hết thảy HỌđồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các PHỤ NỮ, vàMARIA là mẹ Chúa Giêsu và các ANH EM Ngài. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng dậy giữa ANH EMlối MỘT TRĂM HAI MƯƠI người...'' Như vậy, hai lần chữ ANH EM vừa nêu KHÔNG phải là EM cùng Mẹ với Chúa Giêsu.
l. Một trăm hai mươi ANH EM ấy là ai?
Hết thảy HỌ là MƯỜI MỘT Tông Đồ vì Giuđa đã tự tử. Các PHỤ NỮ ấy(Chữ ''the, les, den'' trong tiếng Anh, Pháp, Đức là mạo từ xác định. Còn Bible de Jérusalem thì dùng chữ ''quelques: vài''.), những BÀ đã theo Chúa lên Đồi Tử Hình như Tin Mừng đã kể là bao nhiêu thì chẳng rõ. MẸ CHÚA là MỘT người. Nhưng không thể lấy 120 để trừ đi số người vừa nêu bởi vì con số nầy là Kitô Hữu NÓI CHUNG và ANH EM HỌ HÀNG của Chúa như lời Thần Học Gia nổi tiếng, Daniel-Rops, viết trong cuốn JÉSUS EN SON TEMPS: ''Vậy, trong Phúc Âm, thành ngữ ấy diễn nghĩa rõ ràng rằng Chúa Giêsu có ANH CHỊ EM HỌ, con của Marie Cléophas chẳng hạn, đã sống với Ngài trong cùng một căn nhà vốn là việc thường xảy ra ở Phương Đông là nơi mà nhiều gia đình muốn quây quần...ít nhất trong thời còn trẻ trung và ngay cả khi dưỡng phụ Giuse đã mất, Chúa Giêsu đã sống chung với anh em họ hàng.''(trang 140-142) Có tác giả còn nói rằng có thể Ngài còn có ANH EM là con của dưỡng phụ Giuse hay trong họ hàng của Thánh Nhân.
m. Tin Mừng theo Th. Luca 6, 13-16 cũng cho thấy GIUĐA là CON của GIACÔBÊ, chứ KHÔNG PHẢI là con của Mẹ Maria: ''Đến sáng, Ngài kêu các môn đồ lại, và chọn lấy trong họ mười hai người. Ngài gọi các ông là tông đồ: Simon được Ngài gọi là Phêrô, và em ông là Anrê, thêm nữa là Giacôbê, Gioan, Philip, Barthôlômêô, Mathêô, Tôma, Giacôbê là con của Anphê, Simôn gọi là người Nhiệt thành, GIUĐA con của GIACÔBÊ, và Giuđa Iscariôt là người đã phản bội.''
III. Các Nhà CẢI CÁCH tin rằng Chúa Giêsu không có EM nào cả!
A. Luther''Phải tin Maria là Mẹ của Chúa và Mẹ vẫn MÃI ĐỒNG TRINH...Chúng ta tin Chúa Kitô đã sinh ra từ CUNG LÒNG vẫn được GIỮ LẠI HOÀN TOÀN TRINH NGUYÊN!''
B. Calvin''Từ đoạn của Mathêô 1,25, một số người muốn diễn nghĩa rằng Trinh Nữ Maria có những người con khác NGOÀI CON CỦA THIÊN CHÚA và rằng, sau nầy, Giuse đã ''sống chung dụng'' với bà, nhưng nói như thế thật là NGÔNG CUỒNG! Bởi vì tác giả Tin Mừng KHÔNG HỀ muốn tường thuật những gì đã xảy ra sau đó, mà chỉ muốn ĐƯA RA ÁNH SÁNG việc Giuse TUÂN PHỤC và chứng tỏ Giuse MỘT MỰC xác tín rằngchính Thiên Chúa đã phái sứ thần đến với Maria. Vì thế, Giuse KHÔNG CHUNG ĐỤNG với Maria... Vả lại, Chúa Giêsu Kitô của chúng ta được gọi là CON ĐẦU LÒNG, không phải vì có con thứ hai hay thứ ba, nhưng vì tác giả Tin Mừng muốn làm NỔI BẬT Con Đầu Lòng ấy! Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta biết điều vừa nói bằng cách nêu Danh Con Đầu Lòng, chứ CHẲNG có chuyện con thứ nào hết!'' (Bài giảng về Mathêô 1,22-25, xuất bản năm 1562.)
C. Zwingli''Tôi tin mãnh liệt rằng Maria, theo Lời Chúa trong Tin Mừng, là Trinh Nữ TINH TOÀN, đã sinh ra cho chúng ta Con Thiên Chúa trong lúc sinh và SAU KHI SINH nên Maria vẫn là Trinh Nữ vẹn tuyền.'' Như vậy là đúng với Tín Điều Đồng Trinh ''trước khi sinh, trong khi sinh, sau khi sinh''(ante partum, in partu, post partum)!!!
IV. Lời Kết
Người không tin vào Giáo Hội Công Giáo, đã tự ý bỏ chữ TÔNG TRUYỀN (apostolicam) trong Kinh Tin Kính (do Công Đồng Nicée-Constantinople, vào Thế Kỷ thứ tư, từ 325-381) và vô tình quên đi Chân Lý trước sau như một này:''SINH BỞI TRINH NỮ MARIA: EX MARIA VIRGINE''! Ai không tin Mẹ đồng trinh trọn đời, người ấy đã xem nhẹ Lời Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước: ''Này đây, TRINH NỮ sẽ thụ thai và sinh MỘT con trai, và Ngài sẽ được gọi là Emmanuen, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta. - Ecce, VIRGO in utero habebit et pariet filium, et vocabunt nomen eius Emmanuel”, quod est interpretatum Nobiscum Deus." (Isaya 7,14; Math.1,24)
Như vậy, phạm trù ''Trinh nữ sinh MỘT con trai'' (chứ không phải NHIỀU) là để, như Thánh Gioan, mọi người ''được ngắm vinh quang của Ngài, vinh quang của Con một từ nơi Cha, đầy ơn nghĩa và SỰ THẬT.'' (Gioan 1,14) và để ''Con ở trong Cung Lòng Cha'' cũng có ''Cung Lòng Trinh Nữ'' là Đền Thánh DUY NHẤT cho Chúa Cứu Thế! Cho nên Trinh Nữ và Thánh Giuse phải tôn thờ Con Một từ nơi Cha và phải kính trọng LÒNG DẠ ĐÃ CƯU MANG CON THIÊN CHÚA. Xin ghi hàng chữ ''Credo in Latin'' để đọc và nghe Kinh Tin Kính: Credo in Latin - YouTube .
* * *
Ghi chú
1. Bài khác sẽ nói rõ về câu: ''Ai làm theo ý Cha Ta trên trời thì người ấy là anh em và Mẹ của Ta." (Math.12,50)
2. Ngoài Simon Nhiệt Thành (TĐCV 1,13), không thấy câu nào khác trong Kinh Thánh nói rõ về Simon, ''anh em họ thứ ba'' trong bốn người mà hai Thánh Nhân Mathêô và Marcô đã nêu!

Tác giả bài viết: Người viết: Đaminh Phan văn Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tiểu sử các Thánh mang tên Xóm

Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm)

Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm) là một y sĩ và là thầy giảng; sinh năm 1768 tại Mỹ Hương, Quảng Bình; chết 10 tháng 7 năm 1840 tại Ðồng Hới. Ngài bị bắt năm 1838 vì thuộc Hội Thừa Sai Balê. Trong hai năm tù ngài chăm lo cho các tù nhân và chịu đựng nhiều cuộc tra tấn. Bị xử giảo (thắt...

LOGO PHỤNG VỤ
ban tieu chuan
Linh mục quản xứ
lm1
Phaolô Trần Văn Quang
Kết nối mạng xã hội
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Đăng nhập thông qua Facebook
KẾT NỐI

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây